۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
ENGLISH
پایگاه اطلاع رسانی استانداری خراسان جنوبی
صفحه اصلی
فرمانداران

فرماندار شهرستان بیرجند


نام ونام خانوادگی : علی ناصری

آدرس: بیرجند - خیابان شهید مرتضی مطهری

تلفن : 6 -05632211051 دورنگار : 32223744

وب سایت : www.sk_birjand.ir

 

 

فرماندار شهرستان قاینات

 

نام ونام خانوادگی : محمد کریمی

آدرس : قاین - خیابان شهید رجایی - جنب باغ ملی
 
تلفن : 05632522005 دورنگار: 05632523320
 
وب سایت : www.sk_ghaen.ir
 
 

 

فرماندار شهرستان نهبندان

 

نام ونام خانوادگی : مجید بیکی

آدرس : نهبندان - خیابان شهید رجایی 

تلفن : 14-05632622113 - دورنگار : 05632622115
 
وب سایت : www.sk_nehbandan.ir

 

 

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس

 

 نام ونام خانوادگی سرپرست : مهدی الاهی

آدرس : طبس - خیابان امام خمینی (ره) 

تلفن : 3-32823001 - دورنگار : 05632826002

وب سایت : www.sk_tabas.ir

 
 

فرماندار شهرستان خوسف

 

نام ونام خانوادگی: محمد علی آخوندی


آدرس : خراسان جنوبی- شهرستان خوسف - بلوار امام خمینی (ره)

تلفن: 2 - 0 9 1 5 7 4 2 3 056- دورنگار : 05632475189

وب سایت : www.sk_khoosf.ir