۱۴۰۰ جمعه ۱ بهمن
ENGLISH
پایگاه اطلاع رسانی استانداری خراسان جنوبی
صفحه اصلی
پذيرش ، نگهداري و اخراج اتباع خارجي غير مجاز و متخلف

بسمه تعالي

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراييضميمه 1

1- عنوان خدمت: پذيرش ، نگهداري و اخراج اتباع خارجي غير مجاز و متخلف

2- شناسه خدمت

( اين فيلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تكميل مي شود.)

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرايي: وزارت كشور ( اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي)

نام دستگاه مادر: وزارت كشور

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

اين خدمت در برگيرنده پذيرش افراد در اردوگاههاي مربوطه، بررسي اعتبار مدارك آنان و انجام اقدامات مقتضي حسب ضوابط و دستورالعمل هاي مربوطه نظير ثبت اطلاعات هويتي اتباع مي باشد. (مشابه وظيفه نيروي انتظامي است ولي در خصوص اتباع خارجي)

نوع خدمت

    خدمت به شهروندان (G2C)

    خدمت به كسب و كار(G2B)

    خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي(G2G)

نوع مخاطبين

اتباع خارجي غيرمجاز

ماهيت خدمت

 

    حاكميتي

    تصدي گري

سطح خدمت

    ملي

 

    منطقه اي

    استاني

    شهري

    روستايي

رويداد مرتبط با:

    تولد

   آموزش

 سلامت

   ماليات

كسب و كار

    تامين اجتماعي

   ثبت مالكيت

    تاسيسات شهري

   بيمه

   ازدواج

   بازنشستگي

مدارك و گواهينامه­ها

 وفات

 ساير

نحوه آغاز خدمت

    تقاضاي گيرنده خدمت   

   فرارسيدن زماني مشخص

    رخداد رويدادي مشخص

    تشخيص دستگاه

    ساير: ...

مدارك لازم براي انجام خدمت

ليست ارسالي از نيروي انتظامي

قوانين و مقررات بالادستي

مصوبه شوراي عالي امنيت ملي به شماره 527528 و قانون ورود و اقامت

5- جزييات خدمت

آمار تعداد خدمت گيرندگان

 

 500 هزار نفر خدمت گيرندگان در:       ماه        فصل          سال

متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

2 تا 5 روز

تواتر

 

 

    يكبار براي هميشه                    به طور مستمر                       بار در:       ماه        فصل          سال

تعدادبار مراجعه حضوري

يك بار (به منظور حضور در اردوگاه)

هزينه ارايه خدمت(ريال) به خدمت گيرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (هاي) بانكي

پرداخت بصورت الكترونيك

-----

 


 

 


 

 


6- نحوه دسترسي به خدمت

آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن

------

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن:

سامانه بيومتريك

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطي خدمت

در مرحله اطلاع رساني خدمت

 

    الكترونيكي

 

 

    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    ساير(باذكرنحوه دسترسي)

 

    غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

   نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

 

   ساير:

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

در مرحله درخواست خدمت

    الكترونيكي

 

 

    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:

   عناوين مشابه دفاتر پيشخوان

    ساير()

     غيرالكترونيكي

 

 

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

   نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير:

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

مرحله توليد خدمت

(فرايند داخل دستگاه يا ارتباط با ديگر دستگاه ها )

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند درگاه دستگاه)           اينترانتي (ثبت مشخصات فرد در سيستم ، سامانه مكاتبات اداري جهت ارسال آمار از استانداري به ستاد وزارت كشور)

    پست الكترونيك                          ساير(باذكرنحوه دسترسي)

   غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

نظير حضور فرد در اردوگاه ، اخراج

درمرحله ارائه خدمت

    الكترونيكي

 

 اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:

   عناوين مشابه دفاتر پيشخوان

    ساير(باذكرنحوه دسترسي)

    غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

   نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير: نظير اعزام فرد به ايستگاه خروجي مرزي

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

7- ارتباط خدمت باسايرسامانه ها (بانكهاي اطلاعاتي) دردستگاه

نام سامانه هاي ديگر

فيلدهاي موردتبادل

استعلام الكترونيكي

استعلام غير الكترونيكي

برخط

online

دسته­اي (Batch)

بانك اطلاعات بيومتريك

مشخصات بيومتريك فرد
 

 
 

 
 

 
8-ارتباط خدمت با ساير دستگاههاي ديگر

نام دستگاه ديگر

نام سامانه هاي دستگاه ديگر

فيلدهاي موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزينه)

استعلام الكترونيكي

اگراستعلامغيرالكترونيكياست، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­اي (Batch)

نيروي انتظامي

----

ارسال ليست افراد به اردوگاه

---- دستگاه

   مراجعه كننده

اردوگاه مراقبتي

----

بررسي مدارك هويتي، ثبت مشخصات در سامانه، تهيه ليست مربوطه و ارسال آن

---- دستگاه

   مراجعه كننده

گمرك

----

دريافت ليست مربوطه

---- دستگاه

   مراجعه كننده

 

مرزباني ناجا

----

دريافت ليست مربوطه

---- دستگاه

   مراجعه كننده

9- عناوين فرايندهاي خدمت

 

 

 

 

 

1-      درخواست پذيرش متخلف به حضور در اردوگاه از سوي ناجا

2-      بررسي مدارك اقامتي فرد در اردوگاه

3-      اعزام متخلفين به قرنطينه و ثبت مشخصات در سامانه

4-      تطبيق ليست افراد اعزامي و تهيه ليست جديد و ارسال به گمرك ، مرزباني ناجا و مرزباني طرف مقابل و اطلاع به دفتر اتباع استانداري

5-      ارائه آمار به دفتر امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور از سوي دفتر اتباع استانداري

 

تاریخ به روز رسانی: 2017/08/28
تعداد بازدید: 28079
نشانی: استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند ،خیابان مدرس، خیابان امام موسی صدر شرقی، استانداری خراسان جنوبی پیام گیر: 32386000(056)  دورنگار: 32386190(056)
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal