۱۳۹۹ سه شنبه ۱۷ تير
English
صفحه اصلی
كاركنان فرمانداري

رديف

محل خدمت

نام و نام خانوادگي

پست سازماني


1

فرمانداري درميان

محمد بشيري زاده

فرماندار


2

فرمانداري درميان

محمد حسن ملاكي

معاون سياسي،  امنيتي و اجتماعي


3

فرمانداري درميان

-

معاون برنامه ريزي و امور عمراني


4

فرمانداري درميان

مهدي پيشرو

كارشناس هماهنگي و پيگيري


5

فرمانداري درميان

محمد حسن ملاكي

كارشناس حراست


6

فرمانداري درميان

عصمت شبان

كارشناس امور بانوان


7

فرمانداري درميان

سعيد جولان

كارشناس امور حقوقي ،روابط عمومي،ارزيابي عملكرد ،بازرسي و پاسخگويي به شكايات


8

فرمانداري درميان

سعيد صالحي زاده

كارشناس مسئول امور سياسي، امنيتي و انتخابات


9

فرمانداري درميان

مهدي عمادي

كارشناس امور سياسي و انتخابات


10

فرمانداري درميان

مهناز بوستاني

كارشناس امور شهري،روستايي و شوراها


11

فرمانداري درميان

محسن ترابي

كارشناس امور عمراني و مديريت بحران


12

فرمانداري درميان

مرضيه پرمه

كارشناس مسئول برنامه ريزي وامور عمراني


13

فرمانداري درميان

محمد بلگردي

كارشناس نظارت بر پروژه دهياريها


14

فرمانداري درميان

هادي حاجي آبادي

كارشناس مسئول امور اداري و مالي


15

فرمانداري درميان

-

مسئول دبيرخانه فرمانداري


16

فرمانداري درميان

مجتبي سلطاني
كارشناس امور اجتماعي و فرهنگي

    

1

بخشداري مركزي درميان

محسن صفائي

بخشدار مركزي


2

بخشداري مركزي درميان

علي اصغرمجيدي

كارشناس امور امنيتي و انتظامي بخشداري مركزي


3

بخشداري مركزي درميان

حسين ايزدي

كارشناس امور دهستانها و شوراهاي بخشداري مركزي


4

بخشداري مركزي درميان

مرضيه معتمدي

كارشناس امور مالي دهياري هاي بخش مركزي


5

بخشداري مركزي درميان

حميد خسروي بيژائم

كارشناس امور عمراني دهياري هاي بخش مركزي 

 

 

 


1

بخشداري قهستان

مصطفي رستمي

بخشدار قهستان


2

بخشداري قهستان

محمد ساجدنيا

كارشناس امورامنيتي و انتظامي بخشداري قهستان


3

بخشداري قهستان

برات اژدري شيرگ

كارشناس امور سياسي و انتخابات بخشداري قهستان


4

 

بخشداري قهستان
صادق آريان فر

كارشناس امور عمراني دهياري هاي بخش قهستان

5

بخشداري قهستان

اعظم سلطان پور

كارشناس امور مالي دهياري هاي بخش قهستان 

 

 

 


1

بخشداري گزيك

عبدالودود محمدپرست

بخشدار گزيك


2

بخشداري گزيك

جعفر نظام دوست

كارشناس امور مالي دهياري هاي بخش گزيك


3

بخشداري گزيك

رسول پارسايي

كارشناس امور عمراني دهياري هاي بخش گزيك

تاریخ به روز رسانی: 2018/10/17
تعداد بازدید: 30393
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal