۱۳۹۹ شنبه ۵ مهر
ENGLISH
پایگاه اطلاع رسانی استانداری خراسان جنوبی
صفحه اصلی
1398/08/16 جلسه شوراي پدافند غيرعامل
جلسه شوراي پدافند غيرعامل
به گزارش روابط عمومي فرمانداري نهبندان بيكي فرماندار نهبندان در جلسه شوراي پدافند غيرعامل اظهار نمود: 8 الي 14 آبان ماه هفته پدافند غيرعامل نامگذاري شده است و ادامه داد : هدف از پدافند غيرعامل حفاظت از جان و مال مردم ، تاسيسات ، زير ساخت ها ، منابع اقتصادي و سرمايه هاي فرهنگي و سياسي مي باشد.
وي در ادامه گفت : پدافند غيرعامل به مجموعه اقدامات غيرمسلحانه اي گفته مي شود كه موجب افزايش بازدارندگي و كاهش آسيب پذيري و تسهيل مديريت بحران در مقابل تهديدها و اقدامات نظامي دشمن مي شود.
فرماندار نهبندان تصريح كرد : زير ساخت ها اعم از  آب ، برق ، گاز ، ارتباطات و ... به گونه اي بايد طراحي شود كه در صورت نياز به سادگي دچار تخريب نگردد.
نماينده عالي دولت در شهرستان خاطر نشان كرد : همه برنامه ها و اقدامات انجام شده بايد در چارچوب مشخص و هدفمند در نظر گرفته شود و اين موضوع را بايد همه دستگاه هاي اجرايي شهرستان در نظر بگيرند.
وي در ادامه اضافه كرد : تعهد سازماني كه ما داريم خودش يك رفتار پدافندي است و سياست هايي را كه در كشور اجرا مي كنيم بايد همه آنها در مسيري كه تعريف مي شود با يك پيوست پدافند به آن نگاه شود.