۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد
ENGLISH
پایگاه اطلاع رسانی استانداری خراسان جنوبی
صفحه اصلی
1398/07/16 حضور بيكي فرماندار شهرستان نهبندان در ششمين همايش ملي روز روستا و عشاير خراسان جنوبي
حضور بيكي فرماندار شهرستان نهبندان در ششمين همايش ملي روز روستا و عشاير خراسان جنوبي
بيكي فرماندار شهرستان نهبندان در ششمين همايش ملي روز روستا و عشاير خراسان جنوبي به رياست دكتر جهانگيري معاون اول رئيس جمهور حضور يافت .