۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۶ مرداد
ENGLISH
پایگاه اطلاع رسانی استانداری خراسان جنوبی
صفحه اصلی
1396/02/16 انتشار متن كامل دستورالعمل فعاليت هاي تبليغاتي انتخابات در فضاي مجازي
انتشار متن كامل دستورالعمل فعاليت هاي تبليغاتي انتخابات در فضاي مجازي
طبق دستورالعمل فعاليت‌هاي تبليغاتي انتخابات در فضاي مجازي، نامزدها و طرفداران آنها به هيچ وجه مجاز به تبليغ عليه نامزدهاي ديگر در فضاي مجازي نبوده و تنها مي توانند شايستگي هاي خود يا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمايند.
به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري خراسان جنوبي و به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور؛ در پي ابلاغ دستورالعمل فعاليت‌هاي تبليغاتي انتخابات در فضاي مجازي، متن كامل اين دستور العمل منتشر شد.
بنابر اين گزارش متن كامل اين دستور العمل بدين شرح است:
باسمه تعالي
دستورالعمل فعاليت‌هاي تبليغاتي انتخابات در فضاي مجازي، به منظور بهره گيري بيشتر از فرصتهاي فضاي مجازي به ويژه ايجاد شور انتخاباتي، افزايش مشاركت مردمي و مقابله با تخريب و شائبه افكني عليه كانديداها، ضابطه مند نمودن استفاده از فضاي مجازي و تسري قوانين و مقررات انتخاباتي به فضاي مجازي در انتخابات و به استناد قانون مجازات اسلامي، قانون جرايم رايانه اي و همچنين در اجراي مصوبه بيست و هفتمين جلسه شوراي عالي فضاي مجازي كه طي شماره 2161/27/م مورخ 24/11/1394 ابلاغ گرديده است، دستورالعمل «فعاليتهاي تبليغي انتخابات در فضاي مجازي» مشتمل بر 16 ماده و5 تبصره به شرح ذيل جهت اجرا ابلاغ مي گردد:
تعاريف:
تارنماي اينترنتي: وب سايت و وبلاگهاي اشخاص حقيقي و حقوقي در فضاي مجازي.
محتواي تبليغاتي: هرگونه محتواي استفاده شده براي تبليغات (اعم از تبليغات له و يا عليه كانديدها، نظرسنجي و افكار سنجي) در فضاي مجازي در هريك از قالب هاي متن، عكس، صوت، ويدئو و نظاير آن.
رسانه هاي ارايه تبليغات: انواع رسانه هاي ارتباطي در فضاي مجازي كه از طريق آن تبليغات منتشر مي شوند نظير وبسايت و وبلاگ، كانالهاي شبكه هاي پيام رسان (صوتي، متني، تصويري و ويدئويي) و نظاير آن.
انتشاردهنده محتوا: مجموعه اي است كه به جامعه‌اي از مخاطبين تبليغاتي دسترسي دارد و از طريق رسانه هاي مختلف مي تواند تبليغات را در اختيار مخاطبين قرار دهد. سرويس دهندگان اشتراك گذاري ويدئو، دارندگان پانل پيام كوتاه، صاحبان كانالها و صفحات شبكه هاي اجتماعي، تارنماهاي اينترنتي پرمخاطب و نظاير آن مثالهايي از منتشركنندگان محتوا هستند.
محصول تبليغاتي: عبارت است از خدمتي كه انتشار دهنده محتوا به نامزدها ارايه مي كند نظير ارسال تعداد خاصي پيامك، انتشار محتوا در وبسايت پربيننده و ....
بستريكپارچه تبليغات انتخابات كشور (بيتاك): بستري است ارتباطي ميان مردم ،حاكميت ، نامزدهاي انتخاباتي و انتشار دهندگان محتواي تبليغاتي، براي ساماندهي تبليغات در فضاي مجازي و آگاهي از فعاليتهاي تبليغاتي در اين فضا.
تبليغات انتخاباتي در فضاي مجازي محدود به مواعد مقرر در قوانين و مقررات مربوطه است و هرگونه فعاليت تبليغاتي انتخاباتي خارج از زمان مجاز و قانوني در اين فضا ممنوع مي‌باشد.
نامزدها و طرفداران آنها به هيچ وجه مجاز به تبليغ عليه نامزدهاي ديگر در فضاي مجازي نبوده و تنها مي توانند شايستگي هاي خود يا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمايند.
نشر محتواي مجرمانه نظير هرگونه توهين، تهمت، افترا، انتشار اسرار (از جمله از سوي نامزدها و طرفداران آنها) مطابق قانون مجازات اسلامي و قانون جرايم رايانه اي در فضاي مجازي ممنوع بوده و با متخلفين طبق قوانين و مقررات برخورد خواهد شد.
"رسانه هاي ارائه تبليغات" و" انتشار دهندگان محتوا" بمنظور فعاليتهاي تبليغي انتخاباتي بايد در سامانه ستاد ساماندهي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به نشاني www.samandehi.ir ثبت شده و نسبت به دريافت نشان يا شناسه مربوطه اقدام گردد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است در چارچوب قوانين و مقررات جاري كشور، حداكثر ظرف دوساعت نسبت به پاسخگويي به درخواست نشان يا شناسه ذكر شده اقدام نمايد. در غير اينصورت ثبت نام در سامانه مذكور ملاك خواهد بود. همچنين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است فهرست انتشار دهندگان و رسانه هاي ارائه تبليغات ثبت شده را بصورت بر خط در اختيار وزارت كشور قرار دهد.
نامزدهاي انتخاباتي و ستادهاي انتخاباتي آنان بايستي كليه فعاليتهاي تبليغاتيخود را در فضاي مجازي در بستريكپارچه تبليغات انتخابات كشور (بيتاك) ثبت نمايند.در غير اينصورت تخلف انتخاباتي شناخته شده و مطابق قانون با آنان رفتار خواهد شد.
نامزدهاي انتخاباتي و ستادهاي آنان صرفا از رسانه هاي ارائه تبليغات ثبت شده در سامانه ساماندهي، براي تبليغ انتخاباتي استفاده نموده و بايستي نسبت به ثبت چارچوب تبليغي مورد توافق (در توافقنامه يا قرارداد) خود با ارايه دهنده محتوا، در بستر يكپارچه تبليغات انتخابات كشور (بيتاك) اقدام نمايند. هرگونه فعاليت تبليغي خارج از چارچوب تبليغي ثبت شده در سامانه بيتاك تخلف تبليغاتي تلقي شده و مطابق قوانين و مقررات مربوطه با آن برخورد خواهد شد.
بستر يكپارچه تبليغات انتخابات كشور بايد زمينه اي فراهم نمايد تا مجري و ناظر انتخابات بتوانند نظارت لازم را بر تبليغات در فضاي مجازي صورت دهند و نسبت به بررسي محتواهاي تبليغاتي مربوطه اقدام نمايند. طبعا بايد تمهيدات لازم جهت استناد پذيري مستندات در اين بستر فراهم گردد. اين بستر همچنين بايد شرايطي فراهم نمايد كه مردم با مراجعه به آن رسانه هاي ارايه تبليغات نامزدها را به آساني شناسايي نمايند. اين بستر بايد ارتباط تعاملي بين مردم و مجري انتخابات را نيز برقرار كند. ستاد انتخابات كشور موظف است نسبت به معرفي اين بستر و امكانات آن به مردم اطلاع‌رساني لازم را به عمل آورد.
تبصره- كليه اطلاع رسانيهاي رسمي ستاد انتخابات كشور به كانديداها و انتشار دهندگان محتواي تبليغاتي از طريق سامانه بيتاك نيز انجام خواهد شد.
انتشاردهندگان محتوا موظفند محتواي تبليغاتي منتشر شده را مطابق دستورالعمل مربوطه در اختيار ستاد انتخابات كشور قرار دهند.ستاد انتخابات كشور و ستادهاي انتخاباتي استانها موظفند وفق قوانين و مقررات اقدام نموده ودر مواردي كه جرمي صورت گرفته باشد مراتب را به مقامات قضايي اعلام نمايند.
تبصره1- موارد ذكر شده صرفا شامل فعاليتهاي مربوط به تبليغات انتخاباتي فضاي مجازي انتشاردهندگان بوده و ساير فعاليتهاي آنان را در بر نخواهد گرفت.
تبصره2- كليه مسئوليتهاي حقوقي مترتب بر محتواي ارايه شده توسط نامزدهاي انتخاباتي و انتشار آن توسط انتشار دهندگان، مطابق قوانين جاري كشور و چارچوب تبليغي ثبت شده در سامانه بيتاك، بر عهده خود آنان مي باشد.
توليد محتوا توسط نامزدها وطرفداران آنها وهرشخص حقيقي وحقوقيدررسانه هاي معاند ، ضدانقلاب وفيلتر شده و همچنين بازنشر مواردي كه منشأ آن رسانه‌هاي مذكور مي باشد توسط نامزدهاي انتخابات و هواداران آنها در تارنماي رسمي نامزد و يا هر يك از رسانه هاي ارائه تبليغات وي ممنوع است. نامزدها براي انتشار مطالب خود مجازند در چارچوب قوانين و مقررات، در رسانه هاي ارائه تبليغات ثبت شده در بستر يكپارچه تبليغات انتخابات كشور ( بيتاك) اقدام نمايند.
در صورتي كه مطالبي عليه يك نامزد در تبليغات رسمي نامزد ديگر يا هريك از رسانه هاي الكترونيك و شبكه هاي مجازي انتشار يابد، شاكي مراتب را به صورت مستند ظرف 18 ساعت پس از انتشار به ستادهاي انتخابات استانداريها يا فرمانداريها و نيز هيأتهاي نظارت اعلام نمايد. ستادهاي انتخابات مكلفند وفق قوانين ومقررات مراتب را به رسانه مزبور اعلام نموده و رسانه مزبور مكلف به نشر فوري آن در اولين زمان ممكن است. مفاد اين ماده نافي حق طرح شكايت در مراجع قضايي نمي باشد.
طبق قانون جرايم رايانه اي هرگونه دسترسي غيرمجاز، ايجاد اختلال و تغيير غير مجاز محتواي رسانه هاي ارائه تبليغات متعلق به نامزدهاي انتخاباتي جرم محسوب شده و در صورت تغيير غيرمجاز در محتواي رسانه هاي ارائه تبليغات يك نامزد ، وي مكلف است بلافاصله موضوع را به هيات اجرايي و هيات نظارت شهرستان مربوطه به صورت مكتوب اطلاع رساني نموده و در صورت امكان رفع مشكل، نمايد و مراتب را از طريق رسانه هاي ارائه تبليغات خود به عموم اطلاع رساني نمايد.
تبليغ له يا عليه نامزدهاي انتخاباتي با استفاده از امكانات فضاي مجازي متعلق به وزارتخانه ها و ادارات، شركتهاي دولتي و موسسات وابسته به دولت و شهرداريها و شركتها و سازمانهاي وابسته به آنها و نيروهاي مسلح و كليه نهادها، پايگاهها و موسساتي كه از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده مي كنند يا دارايي يا بخشي از دارايي آنان از اموال عمومي است و همچنين در اختيار گذاشتن اين فضا‌ها ممنوع بوده و مطابق قانون جرم محسوب مي شود.
تبصره1– ممنوعيت فوق شامل برخورداري يكسان نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري از امكانات مزبور در چهارچوب دستورالعمل كميسيون بررسي تبليغات انتخابات نمي باشد.
تبصره2 - دستگاههاي يادشده در متن اين ماده حق تبليغ براي نامزدهاي انتخاباتي در فضاهاي مجازي متعلق به خود را حتي به صورت درج آگهي ندارند.
احزاب و گروه هاي رسمي، رسانه هاي رسمي داراي مجوز، تشكلهاي سياسي و ائتلافها در صورت انجام فعاليت تبليغي انتخاباتي در فضاي مجازي مكلف به رعايت مقررات مربوط به نامزدها كه در اين دستورالعمل تصريح شده است، مي باشند.
مسئوليت حسن اجراي اين دستورالعمل بر عهده ستاد انتخابات كشور است كه تخلفات و جرايم انتخابات در فضاي مجازي (بر طبق مواد 2 تا 14 اين دستور العمل) را جهت رسيدگي فوق العاده و خارج از نوبت ، طبق قانون انتخابات،حسب مورد به هياتهاي اجرايي و مراجع قضايي ذيصلاح اعلام مي نمايد. بدين منظور كميته اي متشكل از نمايندگان تام الاختيار وزارتخانه‌هاي كشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي و نيروي انتظامي و نمايندگان هيات هاي مركزي نظارت بر انتخابات مطابق اين دستورالعمل بر تبليغات نامزدهاي انتخابات در فضاي مجازي نظارت نموده و پس از رسيدگي به گزارشات رسمي و مردمي از وقوع تخلف انتخاباتي، مراتب را به ستاد انتخابات كشور اعلام و ستاد مطابق ضوابط قانوني اقدام خواهد نمود.در استانها نيزكميته هاي استاني با اعضايي متناظر كميته فوق تشكيل كه پس از رسيدگي به گزارشات مردمي از وقوع تخلف انتخاباتي درآن استان ، نتيجه را به كميته فوق در ستاد ارسال مي نمايند. بستر يكپارچه تبليغات انتخابات كشور مي بايست براي ثبت بازخوردهاي مردمي در خصوص تخلفات تبليغاتي مصرح در مواد اشاره شده ، زمينه هاي لازم را پيش بيني نموده و ضمن فراهم نمودن امكان دسترسي به سمانه بيتاك براي هيات هاي مركزي نظارت، بستر دريافت گزارشات لازم و مورد نياز از اين بازخوردها را جهت تصميم گيري براي مراجع ذيربط پديد آورد.كميته اطلاع رساني ستاد انتخابات كشور مكلف است تمهيدات لازم جهت اطلاع رساني به دست اندركاران و مردم را فراهم نمايد.
كليه دست اندركاران برگزاري انتخابات، نامزدها و طرفداران آنها، احزاب و گروه هاي رسمي، رسانه هاي رسمي داراي مجوز و همچنين كليه دستگاهها،نهادها و موسساتي كه به هر مقدار از بودجه عمومي استفاده نموده يا دارايي آنان از اموال عمومي است مكلف به رعايت اين دستورالعمل مي باشند.
گفتني است تصوير دستورالعمل ابلاغي در لينك زير قابل مشاهده است؛
دستورالعمل فعاليت هاي تبليغات انتخابات در فضاي مجازي
تعداد بازدید: 2326
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0

مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات    
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
نشانی: استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند ،خیابان مدرس، خیابان امام موسی صدر شرقی، استانداری خراسان جنوبی پیام گیر: 32386000(056)  دورنگار: 32386190(056)
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal